ELIMAR, s.r.o.

Projektování, dodávky a montáž elektrického zařízení, výroba rozvaděčů

Pracovní zaměření


Společnost byla založena 21.4. 1997. Činnost firmy je zaměřena na dodávky a montáž elektro vodohospodářských staveb, především Úpraven vod, Čistíren odpadních vod, Čerpacích stanic čistých a odpadních vod. Zakázky realizujeme v plném rozsahu od projektů, dodávek, montáží, MaR, řídících systémů, zkoušek, až po revize.
ELIMAR, s.r.o.

Sídlo: Palackého 1906, 753 01 Hranice
IČ: 25371126     DIČ: CZ25371126


Společnost je vedena u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 16187.

Přehled nabízených služeb

Projekce, dodávky a montáž technologie vodohospodářských celků:

Čistírny odpadních vod (ČOV)
Úpravny vod (ÚV)

Čerpací stanice odpadních vod (ČS)
Výroba rozvaděčů

Čistírny odpadních
vod

REFERENCE

Úpravny
vod

REFERENCE

Čerpací
stanice

REFERENCE

Ostatní
zakázky

REFERENCE


ELIMAR, s.r.o.
Palackého 1906
753 01 Hranice

+420 581 699 927

   elimar@elimar.cz


Roman Lubojatzky
Jednatel společnosti
+420 775 754 744

Martina Novotná
Ekonomický úsek
+420 603 256 706